top of page

FOLLOWING TEXT IS WRITTEN BY ART CRITIC LOUISE STEIWER

TRANSLATION: MAI TORVITS DAM

Danish text below

BACK

WHERE STRANGE BIRDS NEST

By art critic Louise Steiwer

ENG: It’s easy to imagine that they know each other. They might live in the same city, perhaps nodding to one another each morning at the bus stop, without ever seeing more of the other’s life or habitual ways. They might simply acknowledge each other with a minute gesture. A slight indication that, after all, they do have something in common. Their connection is silent, centred around this shared, daily commute. They might just be familiar strangers.

 

It’s easy to imagine them playing roles in the same movie. Their lives intersecting in a story that we have not yet seen. We might recognise the genre of the movie when looking at old-fashioned, hand-painted posters, tempting us into the darkness of the cinema. Each single image could exist as still shots from a story kept secret, with lead-and supporting acts we can’t fully get close to. We might recognise the archetypes - the Hero, the Joker, and the Stranger who arrive in town - but their personal stories remain unknown. 

 

In ‘Familiar Strangers’, Anne Torpe creates curious scenarios based on found figurines. She picks up the objects at flea markets, discovers them in old, strange books showcasing displays of dolls, or spots them on the shelves of curiosity cabinets. Some figurines stem from old drawings that were created by artists while exploring distant worlds, documenting the unfamiliar in order to return back home with tales from strange lands. Once in a while, if no artist was present on these explorations across the world, drawings were crafted from second-hand tales. These drawings are a type of phantom creation, equal parts fact and fiction. The same can be said for Torpe’s artwork, where exotic animal species tread across the canvas and cardboard, alien birds that have escaped their cages and now roam freely.

 

A three-meter long, unfolded cardboard box acts as backdrop to where these strange characters live, while the materiality of the cardboard reveals a certain humble approach. The card has absorbed the oil from the paint, the surface appearing dry and slightly dusty. The rough board is visible behind thin chalk lines, rendering the scene vibrant and lively - yet fragile. In a series of smaller collages, the cardboard is layered, appearing to be three-dimensional up against the otherwise flattened compositions. Where the cardboard overlaps, figures are cut and blocks of colour are broken apart, almost as a mosaic, often to mark the transition between painted figure and contoured drawing. We get a sense that under each layer, yet another motif may appear, potentially an edit or a trace from a previous drawing. 

 

In Anne Torpe’s artwork, the ambiguous is balanced with the instantly recognisable. Just as the cardboard reveals traces while also hiding secret layers, the characters exist both as easily identifiable archetypes and as creatures from faraway worlds, which we cannot enter. Simultaneously familiar and mysterious, the ornaments and mythical creatures wander from painting to painting, each holding its own strange story. They tempt us to come closer, yet insist on keeping us at a distance. They are familiar strangers.

                                                 

HVOR FREMMEDE FUGLE BYGGER REDE

Af kunsthistoriker Louise Steiwer

 

DK: Man kunne forestille sig, at de kender hinanden. Måske bor de i den samme by, måske nikker de til hinanden hver morgen ved busstoppestedet, uden nogensinde at lære hinandens liv og vaner mere indgående at kende. Måske anderkender de blot hinandens tilstedeværelse med et slet skjult tegn, en lille tilkendegivelse om, at de trods alt har noget til fælles. Et tavst sammenhold, centreret omkring den lille rejse, de hver især dagligt foretager. Måske er de velkendte fremmede.

 

Man kunne forestille sig, at de var karakterer i den samme film. At de krydser hinandens liv i en fortælling, der er ukendt for os. Måske genkender vi filmgenren ud fra de gammeldags håndmalede filmplakater, der skal lokke os ind i biografens mørke. Hvert billede kunne være et still fra en historie, vi ikke har adgang til, med hoved- og bipersoner, vi ikke kan trænge ind i. Måske kender vi arketyperne; helten, hofnarren og den fremmede, der kommer til byen, men deres individuelle historier er os fortsat fremmed.

 

I Familiar Strangers bygger Anne Torpe sælsomme scenarier ud fra fundne figurer. Nogle er hun hentet på loppemarkeder eller i gamle bøger med mystiske opstillinger af dukker fra en anden tid, mens andre stammer fra raritetskabinettets kuriøse samlinger. Nogle har rødder i de tegninger, kunstnere har produceret på opdagelsesrejser til fjerne egne for at dokumentere det fremmede, de så og bringe det med hjem. Af og til var der på sådanne rejser ikke mulighed for at medbringe en kunstnere, hvorfor tegningerne blev til ud fra andenhåndsfortællinger. Som en slags fantomtegninger har disse deres helt eget præg, formet af lige dele malende beskrivelser og fri fantasi. Sådan er det også i Torpes værker, hvor eksotiske dyrearter betræder lærreder og pap, mens fremmede fugle er undsluppet deres bure og nu flyver frit.

 

En tre meter lang, udfoldet papkasse danner baggrund for de sælsomme figurers tilstedeværelse, men blotter også sin egen ydmyge materialitet. Oliemalingen suges ind i pappets struktur, så overfladen fremstår tør og lidt støvet, og bag de spinkle kridtstreger træder det rå pap frem og giver hele scenen et sitrende, skrøbelig præg. I en række mindre kollager ligger pappet i flere lag og skaber derved en tredimensionel effekt i de ellers fladebetonede kompositioner. Hvor pappet overlapper skæres figurerne over og farvefladerne brydes op i en slags mosaik; ofte markerer overgangene et skifte fra malet figur til konturtegning, og man aner, at der under nogle stykker pap gemmer sig et andet motiv, en rettelse eller et levn fra en tidligere tegning.

 

I Anne Torpes værker balanceres det gådefulde med det genkendelige. Ligesom pappet på een gang fremviser rettelser og skjuler hemmelige lag, er figurerne både let aflæselige arketyper og væsener fra en mytologisk verden, vi ikke har adgang til. Som en slags symboler fra et på een gang familiært og eksotisk billedsprog vandrer ornamenter og fabeldyr fra værk til værk, fra figur til flade, bærende på deres egen hemmelighedsfulde historier. De ansporer os til at trænge ind i værket, men holder os hen på overfladen. De er velkendte fremmede.

BACK

bottom of page