top of page

FOLLOWING TEXT IS WRITTEN BY AMANDA DAM, HANS ALF GALLERY

Danish text below

BACK

LINEAR DISRUPTIONS

By Amanda Dam, Hans Alf Gallery

ENG: The title of Anne Torpe’s new show refers to the interruptions, pauses and crises that the artist herself experiences when facing the canvas. Aside from this rather personal reference, the title also alludes to the concrete linear divisions that occur on the surface of Torpe’s paintings: The places in which the motif is interrupted by a change of color – and sometimes of gesture – like small pictorial disturbances or transitions on the surface of the painting that on one hand have caused the artist grief or aggravation, but which have also served as welcomed breaks in the artistic process; minute transitions from one place on the canvas to another.

Just as these ‘linear disruptions’ are visible to the beholder like a tactile rhythm on the surface of the canvas, they also exist deep within the actual motif. Torpe’s works are predominantly occupied by characters, who are waiting for something. They are trapped in a sort of ‘time-in-between-time’, as the artist herself describes it. One does not know whether they are taking a break from the hustle-bustle of everyday life, or if they have been interrupted by something or someone outside the frame. Regardless, they all seem to be undergoing a transition from one state of mind to another. In this way, Torpe’s works can both be seen as freeze-frames of everyday life, or as depictions of actual crises, which makes for a mysterious duality in her paintings: An acknowledgement of a fundamental coexistence of familiarity and unease.

Using old photographs from glamour magazines, stills from the movies of a bygone era, or even private polaroids as her primary inspiration, Torpe evokes compositions and atmospheres that seem strange and familiar at the same time. Torpe has a unique way of fusing seemingly disparate visions into an utterly new and personal imagery.

According to the artist, the works in “Linear Disruptions” can be seen as small scenes or stills from fictitious movies; random sequences of a drama, we all want to experience, but will never get to see. The audience is invited into the artist’s universe, where different characters and situations reoccur, but where an actual plot is never revealed. Older works from Torpe’s production occur on the walls behind the characters in some of the artist’s new paintings - but now presented in a different way so that new meaning emanate from them. The same applies to specific objects that reoccur across the artworks, like certain books, a board game, a colorful carpet. All these elements add to the atmosphere of the exhibition and simultaneously inscribe themselves in the ongoing image ecology of the artist’s oeuvre.

                                                 

LINEAR DISRUPTIONS

Af Amanda Dam, Hans Alf Gallery

 

DK: “Linear Disruptions” refererer til de afbrydelser, pauser og kriser, som kunstneren oplever i mødet med lærredet og penslen. Ud over denne mere abstrakte betydning, henviser titlen også helt konkret til de lineære opdelinger, der finder sted i selve maleriernes billedflade. Dér, hvor motivet afbrydes af et skift i farve og nogle gange i gestik: Som små maleriske forstyrrelser, brud eller overgange i maleriets flade, der har skabt kriser for kunstneren, men som også har fungeret som afbræk i den kunstneriske proces; transitioner fra ét sted i maleriet til et andet. 

På samme måde som de ‘lineære afbrydelser’ finder sted for øjnene af beskueren som en taktil rytme i billedfladen, eksisterer de også i selve motiverne. Torpes værker er nemlig overvejende befolket af karakterer, der venter på noget; mennesker, der befinder sig i en form for ‘time in between time’, som kunstneren selv formulerer det. Det står ikke klart, om de holder pause fra hverdagens larm, eller om de er blevet afbrudt af noget forstyrrende, noget udefrakommende. Men de befinder sig alle ved en skillevej, i en overgangsfase fra én tilstand til en anden. Således kan Torpes scener både aflæses som ophold i hverdagen og som egentlige kriser, hvilket skaber en sælsom dualisme i hendes værker, en grundlæggende sameksistens af genkendelighed og tristesse.

Med afsæt i fotografier fundet i gamle, glittede blade eller i kunstnerens egne, private gemmer - og ikke uden væsentlig inspiration fra filmhistoriens mere glamourøse æra - fremmanes kompositioner og stemninger, som på én og samme tid virker velkendte og fremmedartede. Torpe har en evne til at fusionere væsensforskellige verdener, så de smelter sammen i et nyt og meget personligt billedsprog. 

Ifølge kunstneren, kan værkerne med fordel ses som små scener eller stills fra fiktive film; tilfældige nedslag i et drama, vi gerne vil opleve, men aldrig kan få adgang til. Publikum inviteres inden for i kunstnerens billedunivers, hvor forskellige karakterer og episoder går igen, men hvor den egentlige handling aldrig afsløres. Eksempelvis hænger tidligere værker på væggene bag karaktererne i nogle af udstillingens nye værker - men nu på en måde, hvor tingene placeres anderledes og får en ny funktion og betydning. På samme måde går udvalgte genstande igen på tværs af værkerne - særlige bøger, et brætspil, et kulørt tæppe - elementer, der isoleret set slår stemningen an for udstillingen, men som også samtidig indgår i kunstnerens permanente og fortløbende motiv- og billedøkologi.

BACK

bottom of page