top of page

SHELF LIFE

press release

SHELF LIFE

ANNE TORPE
28.10.17 – 18.11.17


FERNISERING
27. oktober 2017 kl. 17.00 - 20.00


PRESSEMEDDELELSE
RØM er stolte over at præsentere SHELF LIFE - en soloudstilling af billedkunstner Anne Torpe.


Udstillingsstedet RØM er en tidligere papirhandel, hvor massive stålreoler stod side om side i et klaustrofobisk
virvar af materialer; pap, papir, poser, cellofanruller, snor og indpakningsartikler. Her var reolerne placeret langs
væggene i rummet, og da det brune gulv blev støbt tilbage i 1950’erne, lod man kun gulvmassen løbe til kanten af
reolerne, hvorfor fraværet af dem i dag er tydeligt markeret. Torpe udfordrer dette symbolske nærvær ved at flytte
reolerne fysisk tilbage i rummet igen, ikke som praktiske objekter, men i stedet som en skulpturel installation.
På væggene hænger afmonterede masonithylder fra reolerne, der tilsammen danner klynger af oliemalerier, som
samler sig til store mosaiklignende relieffer. På den måde bevæger Torpe sig både på det konkrete og det symbolske plan i udstillingen.


SHELF LIFE er et begreb, der benyttes i forbindelse med, hvor længe en vare er egnet til at stå som hyldevare i en
butik. Når varens ’shelf life’ ophører, må den ikke længere sælges, hvilket imidlertid ikke betyder, at varen ikke
længere ”fungerer”. Ligesom med Grønttorvet, der er ophørt med at fungere som et konkret ”Grønttorv”, hvor
bygningerne og rummene dog stadigvæk fungerer. Titlen SHELF LIFE er samtidig at forveksle med begrebet still
life - opstillede billeder - hvilket netop er kendetegnende for Torpes motiver i udstillingen.


Et særligt gennemgående motiv er potteplanter i forskellige afskygninger samt artefakt-lignende figurer. Torpe
leger med sammensætningen af to forskellige former i sit valg af motiv ud fra en intuitiv tiltrækning af den enkelte
form som malerisk figur, der tilsammen skaber en ny fælles fortælling. Hvor figurerne til tider fremtræder stiliseret,
som silhuetter eller arketyper, malet i unaturlige farver, er der noget uformelt og legende ved Torpes samlede
udtryk. Man fornemmer en vekselvirkning mellem en bevidst konstrueret opbygning af maleriet og maleriets eget
liv.


Malerierne hænger sammen vertikalt i serier af 4 hylder. Hyldernes placering tæt side om side og i flere rækker på
væggene, giver dog beskueren mulighed for både at læse dem vertikalt og horisontalt, så det enkelte maleri (á 4
hylder) træder i baggrunden for det samlede indtryk. Man vil således også kunne betragte den enkelte hylde som
et værk i sig selv.


Anne torpe (f. 1981) er uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2009 og har udstillet i både ind- og
udland. SHELF LIFE er hendes tredje soloudstilling i år og kan opleves til og med den 18. november 2017.


ÅBNINGSTIDER
Torsdag 13-17 / fredag 13-17 / Lørdag 11-15 / eller efter aftale


RØM er et eksperimenterende udstillingssted drevet af billedkunstnerne Louise Langgaard, Jakob Hunosøe, Anne
Torpe, Jeanette Hillig samt kurator og kunstformidler Rebekka Elisabeth Anker-Møller.

bottom of page