top of page

FOLLOWING TEXT IS WRITTEN BY ARTIST CAMILLA THORUP

TRANSLATION: MAI TORVITS DAM

Danish text below

BACK

AN ENCOUNTER WITH FAMILIAR STRANGERS

By artist Camilla Thorup

ENG: Anne Torpe grew up in the suburbs of Copenhagen, the youngest of three children. At the age of 21, she was offered a place at the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen. As part of her studies, Torpe spent one year at the Akademie der Bildenden Künsten in Munich, where she practiced alongside the German painter Günther Förg. Throughout her career, Torpe has approached the medium with a certain relentlessness. Hasty, yet vigorous, brushstrokes imbue her work with a draft-like quality. It is the vitality, tempo and intention in Torpe’s artistic practice that allows her work to expand from canvas to the surrounding spaces with FAMILIAR STRANGERS, here in the Bricks Gallery.

According to Torpe, the title of this exhibition, FAMILIAR STRANGERS, could very well be the title of a novel yet to be written. Several of the artwork titles are also derived from imaginary dramas or classic western films - evoking visions of barren and isolated desert landscapes. A wasteland

scenography, of sorts, where popular symbols and relics of civilisation are randomly dispersed, identified and uncovered by the artist. Within the same setting, we discover souvenirs, horse figurines, birdcages, Japanese dolls, Pre-Columbian ceramics and the arm of a cactus. On route to

her studio, across the industrial badlands of Sydhavn, Copenhagen, she picks up a paint scrap and a leftover cardboard box - a fertile ground for her art. At her studio, the materials are processed, manipulated and synthesised; The objects are now resurrected with new storylines and narrative

backdrops.

The bricolage of artistic motifs by Torpe has a certain resemblance to how the Hip Hop genre samples already existing soundbites, as well as the playful and exploratory nature of jazz improvisations; Torpe’s work is about daring to act, and about moving ahead without fear. Through

a similar methodology of sampling - though with visual elements, Torpe’s paintings draw on a myriad of associations, shaping a belief in a shared artistic spirit, spanning across ages and different cultures. The many diverse, but familiar, pictorial elements send the viewer on a tour-deforce

through the history of art; From cave paintings to Pre-Columbian pottery to Matisse and back to the present. Although Torpe’s work holds historic references, there is no sense of longing for the past. On the contrary, there is an intense feeling of staying present and current. Torpe has

succeeded in operating in the here and now without losing sight of the past.

The above mentioned qualities all culminate in sensitive narratives where quirky, simplified characters are interwoven with blocks of colour in ways that instantly appeal to our senses. Torpe draws us in to meet the FAMILIAR STRANGERS, and she does so without wavering. This is an

opportunity to get acquainted with a wondrous set of characters, all reworked and reimagined inentirely new contexts. An assembly of symbols, magical events and inexplicable coincidences, joined together to tell the tale of a journey through life, today and across all time.

                                                 

ET MØDE MED VELKENDTE FREMMEDE

Af billedkunstner Camilla Thorup

DK: Anne Torpe tilbragte sine barneår i en forstad til København, hvor hun blev født ind i en familie, som det sidste barn i rækken af tre. I en alder af 21 år blev hun uden omveje optaget på Kunstakademiet i København hvor fra hun uddannede sig ligesom hun gik et år på kunstakademiet i München ved Günther Förg. Allerede under studietiden gik Anne Torpe til motivet, med en uforfærdet energi, der bar præg af penselstrøgenes hastige placeringer, udført med stor kraft, som gav værkerne et skitseagtigt udtryk. Den samme vitalitet, tempo og kraft gør sig gældende i dag og forplanter sig fra værkerne og ud i de rum, hvor de hænger. I skrivende stund er det på udstillingen FAMILIAR STRANGERS på Bricks Gallery.

Efter Torpes egne ord minder udstillingens titel FAMILIAR STRANGERS om titlen på en bog, der endnu ikke er skrevet, ligesom flere af værktitlerne kan associeres til titler på fiktive romance-, drama- eller western -film. Sidstnævnte leder tankerne i retningen af et goldt og forladt ørkenlandskab. En slags ødemark hvor civilisations kulturelle efterladenskaber ligger tilfældigt spredt. Side om side ligger efterladte souvenirer, hestefigurer, fuglebure, japanske dukker, præ-colombiansk keramik og armen fra en kaktus, genstande som Torpe alle samler op. På vejen fra ødemarken til atelieret i Sydhavn finder hun også lige en rest maling og et stykke pap og så er grobunden lagt. På atelieret bearbejder, manipulerer og samler hun sine fundne objekter og her genopstår de på ornamentale baggrunde i en ny malerisk helhed.

Torpes sampling af motiver minder om hiphoppens genbrug af eksisterende lydoptagelser i oprettelsen af nye værker og det skitseagtige præg i billederne har karakter af jazzens legende improvisationer. Bare sæt i gang og se hvor det fører hen. Det handler om at turde og om at gøre det uden frygt. Gennem denne sampling af billedelementer bliver der trukket på mange associationer og forestillingsevner og man kan spore troen på et fællesskab på tværs af både tid og kulturer. De mange forskelligartede, men sært velkendte, billedelementer sender beskueren på tur gennem kunsthistorien fra hulemalerier over den præcolumbiansk keramik til Matisse og frem til nutiden. Men trods referencer til historien er der ingen længsel efter det forgangne, tværtimod er der et intenst nærvær og samtidighed i billederne. Torpe evner at bevæge sig i samtiden uden at tabe fortiden af syne.

 

Alt sammen bidrager det til en følsomhed og fortællelyst, der lader de skæve, forenklede figurer og farveflader mødes på en sanseappellerende måde. Uden at vakle inviterer Torpe til et møde med FAMILIAR STRANGERS. Her er chancen for at stifte bekendtskab med forunderlige figurer, der alle er bearbejdet og sat i en ny og anden sammenhæng end den oprindelige. Et møde, der er fyldt med symboler, magiske hændelser og uforklarlige sammentræf, tilsammen udgør det fortællingen om rejsen gennem livet, nu og til alle tider.

BACK

...

bottom of page