top of page

FOLLOWING TEXT IS WRITTEN BY AMANDA DAM, HANS ALF GALLERY 2022

Danish text below

BACK

DAYS OF OBLIVION

By Amanda Dam, Hans Alf Gallery

ENG: Anne Torpe’s new show centres on those trivial, uneventful, lazy days that we all experience once in a while. Days that might seem unimportant and prosaic while being lived, but also often stick in memory. Maybe because these are the times that we really feel time passing. In the artist’s own words, the show attempts to articulate a state of stagnation, which has resulted in a series of subdued but nevertheless evocative paintings, kept together by Torpe’s well-known and intense use of color.

At the fore of Torpe’s oeuvre is the female figure, who often acts as a protagonist to the story. In “Days of Oblivion” stagnation is visible in the fact that none of the female characters appear to be doing anything. They clearly lead singular lives, have names like Mia, Leah, and Ingrid, and meet the audience with a fierce gaze. But somehow, we seem to meet them during a break from everyday life.

Anne Torpe often uses people from art history, characters from movies and private family photos as inspiration. Thus, the painter’s peculiar, imaginary rooms are structured by the essence of these individuals. We are met by wavy horizontal lines, big, monochromatic planes and curious tableaus that melt together into colorful carpets and tapestries. More tangible elements from everyday life such as cats, books and older works by the artist reoccur throughout the works of the show. This is a deliberate trick that serves to embed certain symbols in the mind of the audience through repetition.

In “Days of Oblivion”, Torpe continues her work with disassembling and rebuilding the pictorial plane. This is seen in the visual breaks that appear in many of her works, and in the color divisions that break the plane. As when a character’s facial color changes from blue to purple, or when the bottom of a bookshelf runs through the body of a reclining woman. To the artist, this division serves as an artistic dogma that dictates the exploration of the effect of colors on each other and the motif itself. On a more symbolic level, the sudden shifts in color work as markers of the mood of the protagonist, her traits, dreams and aspirations. In the works of Anne Torpe, humans are turned inside out, and the inner life becomes visible on the surface.

                                                 

DAYS OF OBLIVION

Af Amanda Dam, Hans Alf Gallery

 

DK: Omdrejningspunktet for “Days of Oblivion” er de uanseelige, begivenhedsfattige, dovne dage, vi alle oplever fra tid til anden. De dage, som i øjeblikket virker ligegyldige og prosaiske, men som ofte bliver dem, der hænger ved i erindringen. For det er også på sådanne dage, at vi mærker tiden. Med Anne Torpes egne ord søger udstillingen at italesætte en tilstand af stilstand, hvilket udmønter sig i en række lavmælte men ikke desto mindre stemningsfulde malerier, der holdes sammen af Torpes genkendelige og intense farvevalg. Centralt i Torpes praksis står kvindefiguren, der oftest agerer protagonist for fortællingen. I ”Days of Oblivion” ses stilstanden i det faktum, at de kvindelige hovedrolleindehavere ikke lader til at være aktivt beskæftiget med noget. På den anden side lever de dog tydeligvis alle singulære liv, har navne som Mia, Leah og Ingrid, og kigger med stålsatte blikke mod beskueren. Vi møder dem blot i en pause fra hverdagen.

Anne Torpe bruger ofte figurer fra kunsthistorien, karakterer fra film og private familiefotos som forlæg for sit persongalleri. Det er således med afsæt i disse, at malerens imaginære rum omkring karaktererne iscenesættes. Vi mødes af bølgende horisontlinjer, store, monokrome flader og finurlige tableauer, der løber sammen til farverige gulvtæpper og tapeter. Mere konkrete dagligdagselementer som katte, bøger og ældre værker fra kunstnerens eget virke går også igen på tværs af motiverne. Det er et bevidst greb, der har til formål at indprente udvalgte elementer i beskuerens erindring gennem repetition.

I “Days of Oblivion” fortsætter Torpe sit arbejde med billedfladens opløsning og (gen)opbygning. Dette kommer til udtryk i de afbrydelser, der rent flademæssigt finder sted i flere af værkerne, og i de farvemæssige inddelinger, der bryder billedfladen. Som når ansigtsfarven på en figur skifter fra blå til violet, eller underkanten af en bogreol løber gennem en liggende kvindes krop. For kunstneren fungerer denne opløsning som et malerisk dogme til at udforske farvernes indvirkning på hinanden og på motiverne. På et mere symbolsk plan fungerer de pludselige farveskift som markører for protagonistens humør, karaktertræk og drømme. Hos Anne Torpe vendes vrangen ud på mennesket, så det indre liv bliver synligt i det ydre.

BACK

bottom of page